Скачать + смотреть онлайн

видео 2022

Сделать домашней|Добавить в избранное
 
 
Новости

סיכום אירוע הרמת כוסית לרגל השנה החדשה בחולון

בשבוע שעבר התקיים כנס פעילים ואירוע הרמת כוסית לרגל חג ראש השנה במטה קדימה חולון בהשתתפות פעילי התנועה המרכזיים והציבור הרב מחולון והאזור, שגדשו את האולם של "קדימה חולון", ולא הצטערו, לא בכל ערב ניתן לפגוש פנים אל פנים כל כך הרבה חברי כנסת מהסיעה, לשמוע מהם אינפורמציה כל כך עדכנית ואף להתרשם בצורה בלתי אמצעית מדבריהם. כל הדוברים הקפידו לברך את פעילי המטה וחבריו, והדגישו את המאמצים הרבים שהשקיע עו"ד רועי כהן יחד עם ד"ר רוק ואלכס שפרינגר להצלחת האירוע. הנושא העיקרי והמחנה המשותף שבו התרכזו הדוברים היה חידוש שיחות השלום עם הפלסטינים ומצב הביש אליו נקלעה המדינה, והתפנית החדה של יחס העולם אלינו, כל הדוברים הדגישו את העובדה, שלמעשה רק קדימה בשעה הזו יכולה להנהיג את המדינה. והיא האלטרנטיבה היחידה לשלטון הקיים במדינת ישראל.